Regulamin serwisu


Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny InfoZakopane.pl i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.

1. Charakter i cele witryny InfoZakopane.pl
Witryna InfoZakopane.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym mającym na celu gromadzenie ofert firm oferujących usługi noclegowe oraz gastronomiczne na Podhalu, głównie w Zakopanem.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych
Osoba, która pragnie dodać do bazy InfoZakopane.pl swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodanie oferty.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny InfoZakopane.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Prawa i możliwości użytkowników witryny.

Rejestrując się w witrynie InfoZakopane.pl w celu dodania swojej oferty:

- akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny InfoZakopane.pl,

- zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,

- przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, iż zamieszczenie ogłoszenia zwykłego na naszym portalu jest całkowicie bezpłatne. Jedyną rzeczą, którą osoba dodająca własne ogłoszenie do naszego portalu musi zrobić by u nas zaistnieć, to wyrażenie zgody na dostarczenie do reklamowanego obiektu materiałów promocyjnych (ulotki, wizytówki, karty rabatowe itp.) sponsora bazy noclegowej, firmy transportowej STACHOŃ TRANS BUS & TAXI ZAKOPANE (przewóz osób, transfery lotniskowe, organizowanie wyjazdów na Spływ Przełomem Dunajca itp). www.stachon-trans.pl

- przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, iż naszym najbardziej lojalnym Partnerom, w ramach ustalonego indywidualnie programu partnerskiego (wymiany barterowej) lub za częściową odpłatnością, oferujemy również umieszczenie dodatkowych form reklamowych (np. umieszczenie oferty w "polecanych obiektach ", "warto zobaczyć", zamieszczenie animowanych banerów z linkiem do własnej strony www, zamieszczenie logo obiektu noclegowego w dedykowanej zakładce pt. "Partnerzy"), które znacząco wpłyną na ilość Gości pozyskanych dzięki naszemu serwisowi.

- zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,

- zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego,

- zgadzasz się podawać tylko i wyłącznie dane faktycznie istniejącego obiektu, i ponosić pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie zamieszczone w ofercie treści,

- przyjmujesz do wiadomości fakt, że jeden i ten sam obiekt noclegowy możesz dodać do bazy tylko raz - nie można dodawać tego samego obiektu wielokrotnie lub pod rożnymi nazwami! W przypadku próby niezgodnego z regulaminem publikowania ofert w serwisie, obiekt którego publikacja dotyczy może zostać bezpowrotnie usunięty z bazy, nawet jeśli wcześniej wniesiono opłatę za jakąkolwiek formę wyświetlania obiektu w bazie. W takiej sytuacji opłata przepada,

- akceptujesz fakt, iż nie wolno dodawać ofert z niepełnymi danymi teleadresowymi (np. brak numeru budynku, mieszkania itp.). Jeżli przykładowo obiekt zlokalizowany jest w granicach administracyjnych Poronina, znajduje się on pod adresem wskazującym na lokalizację w Poroninie, nie można podawać że obiekt usytuowany jest w Zakopanem. Takie działanie wprowadza w błąd i jest niedozwolone. Obiekt który naruszą tą zasadę może zostać usunięty z bazy.

4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich
Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

Serwis InfoZakopane.pl zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

5. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów.

Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta:

- nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

- nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,

- nie będziesz wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam;

Zgadzasz się, aby wydawca witryny InfoZakopane.pl miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie InfoZakopane.pl, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

7. Wyłączenia gwarancji.

W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę InfoZakopane.pl taką jaka jest.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny InfoZakopane.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

- Wydawca witryny InfoZakopane.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie.

- Wydawca witryny InfoZakopane.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie InfoZakopane.pl oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

- Wydawca witryny InfoZakopane.pl nie gwarantuje określonych pozycji na wybrane słowa kluczowe w wyszukiwarkach internetowych w całym okresie trwania wykupionej przez reklamobiorcę kampani reklamowej w serwisie. Koszt zakupu jakiejkolwiek formy reklamowej określony w cenniku nie zależy od posiadania wysokiej pozycji na jakiekolwiek słowa kluczowe w wyszukiwarkach internetowych aktualnie ani w przyszłości. Podobnie reklamobiorca nie może żądać od reklamodawcy zmiany ceny w przypadku ewentualnego spadku pozycji serwisu w wyszukiwarkach internetowych na wszystkie bądź wybrane słowa kluczowe, na które serwis był wcześniej wyświetlany na wyższych pozycjach.

8. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy

W witrynie InfoZakopane.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny InfoZakopane.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

9. Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

- zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

- zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

- zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

10. Zmiany regulaminu korzystania z witryny InfoZakopane.pl

Zgadzasz się, że Wydawca serwisu InfoZakopane.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.
Schowek ()
Schowek podręczny jest teraz pusty.

Żeby dodać obiekt do tego schowka należy kliknąć ikonkę Dodaj do schowka znajdującą się przy ofercie obiektu.

W celu usunięcia obiektu ze schowka kliknij ikonkę Usuń ze schowka znajdującą przy ofercie obiektu, który już jest dodany do schowka.